Vítáme Vás na stránkách domova důchodců
v Kobylé nad Vidnavkou

Typ zařízení
Domov pro seniory - celoroční pobyt

Sociální služby jsou poskytovány dle zákona č.108/2006 Sb. a vyhlášek č.505/2006 Sb., 506/2006 Sb.Hlavním účelem našeho zařízení je poskytování pobytových služeb a sociální péče osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Umožňujeme lidem, v nepříznivé sociální situaci, využít našich služeb pro zachování a rozvíjení života dle jejich schopností a možností.

Smyslem poskytování služeb naším zařízením je podpořit uživatele a pomoci mu k nezávislosti a soběstačnosti, popř. znovu se začlenit do běžného života.

Naše organizace nabízí sociální služby, které jsou bezpečné a na odborné úrovni.

Služby:

a) poskytnutí ubytování:

1. ubytování

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení


b) poskytnutí stravy:

1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3-5 jídel  denně (snídaně, oběd, večeře)
 

c) pomoc při zvládání běžných  úkonů péče  

    o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

4. pomoc při podávání jídla a pití

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

     podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

 

 


 

 

e) zprostředkování kontaktu se

    společenským prostředím:

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž  poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností                a dovedností podporující sociální začleňování osob 

 

g) aktivizační činnosti:

1. volnočasové a zájmové aktivity

2. pomoc při obnovení nebo upevnění           kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

3. nácvik a upevňování motorických,         psychických a sociálních schopností               a dovedností

 

h) pomoc při uplatňování práv,

    oprávněných zájmů a při obstarávání

    osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

 

Uživateli služby je poskytnuta péče tehdy, kdy ji potřebuje, na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče, a kvalitu této poskytnuté péče garantujeme.